Afvinklijstjes 2.0

Opeens is het onderwerp weer actueel: hoeveel operaties moet je doen om ‘volleerd’ te zijn. Of op zijn minst bekwaam genoeg om de operatie zelfstandig te kunnen doen. Er is heel veel onderzoek naar gedaan maar het antwoord is er bij mijn weten niet. Je kunt je zelfs afvragen of het antwoord wel bestaat: elke chirurg heeft ongetwijfeld zijn of haar eigen leercurve: er zijn onder de chirurgen ongetwijfeld talenten die moeite hebben bij te leren. En aan de andere kant zijn er vast ook chirurgen zijn die welleswaar aan het begin van hun opleiding veel sturing en aanwijzingen nodig hadden maar heel snel en continu bijleren om zich in korte tijd te ontwikkelen tot begaafde operateurs.

 De vraag is actueel om 2 redenen: ten eerste omdat uit de LACC-studie is gebleken dat een kijkoperatie voor baarmoederhalskanker minder goede uitkomsten heeft als buikoperatie. Daar schrok de gynaecologische wereld enorm van want dat was volkomen onverwacht. Maar je hoefde maar 10 (!) operaties gedaan te hebben om mee te mogen doen aan het onderzoek. En we zijn er wel met zijn allen van overtuigd dat na 10 operaties het leren nog lang niet is afgerond. En nu dreigt de kijkoperatie voor baarmoederhalskanker in een kwaad daglicht te komen omdat er een onderzoek is gedaan onder onervaren chirurgen terwijl er bij ervaren chirurgen misschien helemaal geen verschillen zijn.

De andere reden waarom de vraag opeens actueel is, is het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving: ‘Blijk van vertrouwen – Anders verantwoorden voor goede zorg’. Zorgverleners worden letterlijk ziek van de administratieve last die veelal door anderen wordt opgelegd om te kunnen controleren of de zorg die verleend wordt wel aan de regels en normen voldoet. In het rapport doet de RVS een voorstel om het om te draaien. Zorgverleners zouden vereerd moeten zijn om te mogen verantwoorden door te laten zien wat ze doen en hoe ze het doen. Dat is meteen het einde van de door anderen opgelegde afvinklijstjes.

Ik ben voor: ik laat met liefde zien wat ik goed gedaan heb. Maar ik heb ook zorgen want hoe is het dan gesteld met alles wat ik niet laat zien? Ik zal daarom laten zien dat ik succesvol continue aan het verbeteren ben. Maar hoe toon ik dat aan. Precies: met afvinklijstjes om aan te tonen dat de veranderingen echt effect hebben gehad. Maar het zijn nu gelukkig wel zelf opgelegde afvinklijstjes!

Ter geruststelling: ik heb al veel meer dan 10 afvinklijstjes afgevinkt dus met die leercurve zit het wel goed.